Sanne, een lief meisje van 6 jaar met een hoge gevoeligheid, liet opvallend verschillend gedrag zien naar haar ouders. Daar waar ze haar moeder sterk claimde, wees ze haar vader regelmatig af. Haar moeder Lorianne deed hier al eerder een opvoedopstelling voor, wat veel positieve veranderingen in beweging had gezet (lees hier haar verhaal). Nu wilde ook haar vader Peter beter in zijn vaderrol komen, want hij ervoer soms nog afwijzing van zijn dochter. Naast frustraties, gevoelens van eenzaamheid en verdriet triggerde dit ook een grote onzekerheid in hem. Een onzekerheid die hij zo goed kende vanuit zijn jeugd en waarvan hij dacht dat hij daar al mee had afgerekend. Met de wens om als vader meer in zijn kracht te komen staan maakte hij een afspraak voor een individuele opstelling.

Vader jong overleden
Bij de start van de opstelling merkte Peter dat hij wat wankel stond en dat zijn armen heel zwaar voelden. Alsof eraan getrokken werd. Toen we zijn ouders opstelden (gerepresenteerd door vloertegels) bleek als snel dat Peter niet helemaal op zijn kindplek stond. Dit had te maken met het jong overlijden van Peters vader. Hierdoor was zijn moeder er plotseling alleen voor komen staan met twee puberzoons en dat was zwaar voor haar geweest. Peter was toen onbewust een deel van deze last voor haar gaan dragen. Hiermee nam hij een stukje verantwoordelijkheid op zijn schouders die niet bij een kind hoort. Door de inzichten in familiedynamieken zag Peter nu in dat iedereen zijn eigen ‘rugzak’ dient te dragen en dat ook kan. Daardoor kon hij in de opstelling deze ballast teruggeven aan zijn moeder. Ook het gemis van zijn vader en de verdrongen emoties rondom zijn overlijden kregen de ruimte. Peter ervoer hierna meteen dat zijn armen minder zwaar voelden.

Stofwisselingsziekte
Bij het voorgesprek had Peter ook verteld dat bij hem als baby een stofwisselingsziekte was ontdekt. Artsen hadden zijn ouders verteld dat er een risico bestond op een verstandelijke achterstand en dat een streng dieet dit risico zou verkleinen. Dus at Peter 18 jaar lang volgens strikte richtlijnen, waardoor hij zich lang anders en daarmee ook onzeker heeft gevoeld. Daarom stelde we ook de stofwisselingsziekte op (wederom gerepresenteerd door een vloertegel). Het bleek dat Peters onzekerheid niet alleen te maken had met het anders voelen, maar dat hij de (goedbedoelde) waarschuwing van de artsen over een verstandelijke achterstand had geïnternaliseerd. Hij realiseerde zich opeens dat de angst hiervoor al zijn hele leven als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hing. Hij dacht ook een bevestiging te zien van zijn verminderende leervermogen: zijn broer had namelijk gymnasium gedaan en hij een lager niveau. In de opstelling sprak Peter uit wat voor grote invloed het toekomstbeeld van de medici op hem gehad had en gaf dit symbolisch aan hen terug, zodat hij zich daar niet langer meer mee identificeert. Peter voelde zich meteen veel krachtiger en zijn armen voelden nu licht en vrij!

Strijd met broer
Het overlijden van hun vader had ook een sterke wissel getrokken op de band tussen Peter en zijn oudere broer Chris. Zijn broer was een behoorlijk dwarse puber geweest en had ook vaak denigrerende opmerkingen gemaakt naar Peter toe. In de opstelling zei sprak Peter eerst uit dat hij nu inzag dat het wegvallen van hun vader ook zwaar voor Chris geweest was, omdat hij toen als oudste opeens ‘de man’ in het gezin werd en ook voor zijn jongere broer was gaan zorgen. Peters erkenning voor Chris maakte dat de balans tussen geven & ontvangen tussen de twee broers zich herstelde. Peter liet zijn broer vervolgens ook weten dat de kleinerende opmerkingen over zijn lagere opleiding hem erg hadden gekwetst. Ook dat gaf een gevoel van meer gelijkwaardigheid tussen hen.

Het effect van de opstelling
Aan het einde van de opstelling was Peters lichaamshouding compleet anders: hij stond fier rechtop en met open borst. Hij voelde zich veel vrijer en als een boom zo stevig staan! Na een aantal weken vertelde Peter het volgende over wat de opstelling hem en zijn dochter gebracht had:
“Direct na de opstelling voelde ik mezelf krachtiger en sterker. Dit heeft een positief resultaat gehad in de nawerking. In de afgelopen weken heb ik ervaren dat ik sterker kan reageren op mijn vrouw en dochter. Misschien is dat voor hun even wennen, maar voor mezelf heb ik het gevoel dat ik beter mijn eigen idee kan laten horen. Ik heb meer lef om ergens tegenin te gaan indien nodig. Ik ervaar een stevigere aarding zowel privé als in mijn werk. Op mijn werk durf ik nu meer en dat is alleen maar positief!
Het contact met mijn dochter Sanne is goed. We hebben samen veel plezier en voel ik mezelf een verantwoordelijke vader. Zij vindt dit natuurlijk erg prettig. Ik ervaar geen gevoel van afwijzing meer, omdat ik nu krachtiger ben, maar ook omdat zij zich niet meer zo hevig van mij afduwt als voor de opstelling.
Een andere verandering is, dat als ik mijn broer spreek, ik mezelf ook sterker voel. Dankzij de betere aarding en hetgeen ik tijdens de opstelling heb kunnen zeggen tegen hem. Ik voel een meer gelijkwaardig niveau.
Voor mij persoonlijk dus een hele positieve uitwerking tot nu toe, ik ben zeer tevreden. Ik had niet gedacht dat zo’n sessie het verschil kon maken in het sterker staan in de rollen die ik heb in mijn leven. Ik wil je hartelijk bedanken voor de begeleiding tijdens de opstelling! Een mooie verrijking van mijn leven!”

Meer info
Wil jij ook begrijpen waar heftige emoties en bepaald gedrag vandaan komen en dat doorbreken? Meer harmonie in het gezin ervaren? Een individuele Opvoedopstelling kan je daarbij helpen!

Lees hieronder andere ervaringen:Wat we van onze kinderen leren

Deze individuele vorm van familieopstellingen is ook heel waardevol als je niet te maken hebt met een opvoeduitdaging en bijvoorbeeld je eigen plek in jouw familie wilt onderzoeken of bepaalde patronen bij jezelf wilt doorbreken.

Neem voor vragen contact op met Juliskainfo@eigentijdsekinderen.nl of 06-51048476