De 10-jarige Thijs hangt erg aan zijn ouders. Hij is vaak gespannen, erg bang voor honden, logeren en vliegen en heeft weinig zelfvertrouwen. Als zijn ouders een dagje weggaan, schiet Thijs in de stress en zijn hoofd vult zich met allerlei ‘wat-als’ gedachten. De spanning & angsten belemmeren Thijs en hebben eveneens een grote impact op het gezin. Zo maakt z’n vader Lucas zich zorgen of zijn zoon, als hij ouder is, zich wel staande weet te houden en voelt zich regelmatig verdrietig en gefrustreerd van machteloosheid als hij zijn zoon zo ziet worstelen. Hij wil Thijs zo graag blij en ontspannen zien. En ook voor zichzelf meer ruimte ervaren, want nu beweegt hij toch regelmatig mee met de spanningen van zijn zoon.

Hoog sensitief & angst
De angsten van Thijs hebben geen duidelijk te herleiden oorsprong. Thijs is wel hoog sensitief. Natuurlijk staat hoog sensitief niet synoniem voor bang zijn. Het is echter wel zo dat hoog sensitieve kinderen gevoeliger kunnen zijn voor angsten. Hierbij kunnen diverse factoren een rol spelen. Eén daarvan is dat ze zich door het diepgaande nadenken bewuster zijn van mogelijke gevaren. Een andere factor is overprikkeling en HSK raken nu eenmaal makkelijker overprikkeld. Bij de Eigentijdse Kids Begeleiding heeft Thijs daarom geleerd hoe hij de frequentie en mate van overprikkeling kan terugbrengen. Hij pakte de tools en inzichten snel op, want na de tweede afspraak vertelde hij enthousiast dat hij meer rust had in zijn hoofd en veel minder in paniek was geschoten toen er een hond op hem af gekomen was (met een thermometer gaf hij aan dat de angst van 9 naar 5 was gedaald!). Twee afspraken verder, waarin we gewerkt hadden aan zijn zelfvertrouwen & innerlijke kracht (immers, onzekerheid is ook een vorm van angst!) waren zowel de angst voor honden als voor het vliegen en logeren verder gedaald.

Familiesysteem
Helemaal weg waren de angsten nog niet. Daarom zijn we een andere veel voorkomende factor bij niet te herleiden angst gaan onderzoeken: die van het familiesysteem. In een familie kunnen op een diepere, onbewuste laag verstoringen aanwezig zijn, die voortkomen uit bijvoorbeeld niet verwerkte ervaringen. Dit kan invloed hebben op alle leden van een familie, maar kinderen reageren hier het meest duidelijk op met hun gedrag. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in boze buien, jaloezie, claimgedrag en ook grote angsten. Vader Lucas besloot daarom een individuele Opvoedopstelling te gaan doen.

Opstelling
Na een voorgesprek, waarin we de familielijn en de belangrijkste gebeurtenissen van Lucas’ familie in kaart brachten, startte we de individuele opstelling. Al snel werd duidelijk dat Lucas zich totaal niet gezien voelde door zijn moeder. Zij was ook niet in staat om haar zoon te zien, omdat haar dochter tussen hen in stond (letterlijk in de opstelling). Lucas’ zus had tijdens de puberteit een psychose gehad had, waardoor alle aandacht van hun moeder naar haar was gegaan. Tegelijkertijd had ze Lucas zoveel mogelijk afgeschermd van zijn zus’ problemen. Niet weten en toch heel duidelijk voelen, is echter nog erger. Lucas had ergens heel goed in de gaten gehad dat er iets aan de hand was en dat met name zijn moeder het zwaar had. Hij was zich daarom gaan wegcijferen en ook onbewust een stuk van zijn moeders zorgen gaan dragen. Tijdens de opstelling heeft hij haar dit teruggegeven.
Ook in deze familie was er, zoals zo vaak, sprake van een herhalend patroon. Lucas’ moeder had op haar beurt ballast gedragen voor haar vader, die tijdens de oorlog traumatische ervaringen had gehad. Dit heeft Lucas in de opstelling namens zijn moeder terug kunnen geven aan haar vader. Ook kon Lucas de schuldgevoelens, die op latere leeftijd aan hem gingen knagen toen hij meer te weten kwam over de psychose van zijn zus, hier achter zich laten, omdat hij duidelijk voelde dat zij hem helemaal niets kwalijk nam.
Nu ieder weer zijn eigen ‘rugzak’ droeg, stonden de familieleden weer op hun eigen plek en meer in hun kracht! Lucas ervoer meteen dat de liefde voor zijn zoon Thijs, die voorheen soms overschaduwd werd door zijn zorgen over hem, nu veel vrijer stroomde!

Het effect
Zes weken later mailde Lucas het volgende over het effect van de opstelling:

“Ik moet zeggen dat we bij Thijs een enorme positieve wending hebben gezien. De week na de opstelling merkte ik al dat Thijs vaker bij me kwam zitten en bijvoorbeeld een arm om me heen sloeg. Ook weet hij heel goed zijn lastige momenten zelf te beheersen zonder in de paniek te schieten of ons daarmee te belasten. Heel erg fijn om te zien! Zoals je weet zijn mijn vrouw en ik samen een week op vakantie geweest. We zagen er vooraf erg tegenop om dit aan Thijs te vertellen, omdat wij vreesden dat hij daar dagen en nachten van slag van zou zijn. Maar ook dit pakte hij enorm goed en positief op zonder noemenswaardige strubbelingen en als hij die al had, dan loste hij dat zelf op. Heel krachtig! Die week hebben mijn ouders de zorg voor de jongens gehad en dit ging heel erg goed. Kortom, ik ben heel blij hoe alles momenteel loopt. Het is te toevallig en te frappant om het niet toe te schrijven aan de opstelling!
Met andere familieleden verloopt het contact goed. Ik merk dat ik me na de opstelling minder druk maak over de gedachte dat ik in het verleden tekort ben geschoten naar mijn zus toe. De opstelling heeft me geholpen om dit gevoel los te laten en dat geeft rust. Verder besef ik nu meer dan voorheen dat mijn moeder het ook niet makkelijk heeft gehad met het WO-II verleden van mijn opa. De opstelling heeft veel in beweging gezet. Erg bijzonder! Bedankt voor al je hulp!”

Meer info
Wil jij ook begrijpen waar heftige emoties en bepaald gedrag vandaan komen en dat doorbreken? Meer harmonie in het gezin ervaren? Een individuele Opvoedopstelling kan je daarbij helpen!

Opstelling, angst, gevoelig kind, oudersLees hieronder andere ervaringen:

 

Neem voor vragen contact op met Juliska: info@eigentijdsekinderen.nl of 06-51048476

Deze individuele vorm van familieopstellingen is ook heel waardevol als je niet te maken hebt met een opvoeduitdaging en bijvoorbeeld je eigen plek in jouw familie wilt onderzoeken of bepaalde patronen bij jezelf wilt doorbreken.