Studie(mid)dag ‘Hoog sensitieve leerlingen in de klas’

hooggevoelige leerling, hoogsensitief kind, school, hoogsensitieve leraar
Wat zie jij?
 • Een kind dat een kort lontje heeft of zijn onzekerheid overschreeuwt?
 • Een leerling die verlegen is of behoedzaam is, omdat het eerst diep nadenkt alvorens te handelen?
 • Een kind dat snel afgeleid is of dat zoveel opmerkt dat steeds weer iets anders zijn aandacht wint?

Het interpreteren van gedrag en het begeleiden van een kind is zoveel makkelijker als je begrijpt waar het gedrag vandaan komt!

 

Kennis over hoog sensitiviteit helpt om 20% van de leerlingen op jouw school beter te begrijpen! Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 5 kinderen deze aangeboren eigenschap heeft, waardoor het kind erg opmerkzaam is en indrukken heel intens ervaart & diepgaand verwerkt. Naast mooie kanten kent deze eigenschap ook uitdagingen, zoals:

 • Extra gevoelig zijn voorde sfeer in de klas
 • Sneller overspoeld raken
 • Moeite hebben met veranderingen en overgangen
 • Onzekerheid of faalangst
 • Moeite hebben met drukte (vrij spelen, buiten spelen, gym, harde geluiden)
 • Onderpresteren
 • Moeite met concentreren

Deze uitdagingen kunnen zich uiten in:

 • Onder-reagerend gedrag: zich terugtrekken, aan de leerkracht hangen, niet mee willen doen in de groep, uitstelgedrag etc.
 • Over-reagerend gedrag: druk, clownesk, boze buien, zich in de drukte storten (eigen grenzen niet kennen noch die van anderen) etc.

Een studie(mid)dag over hoog sensitieve leerlingen helpt jou om voorbij dit gedrag te kijken en te begrijpen wat zij nodig hebben.

Met dit inzicht en een paar praktische tips & tools verandert het gedrag en komen ze makkelijker tot leren!

 

Er zijn 3 mogelijkheden:
Een introductie-studiemiddag van 2,5 uur

De onderwerpen

 • Inleiding: Wat is hoog sensitiviteit precies?
 • Herkenning: uitingsvormen op fysiek, emotioneel en cognitief vlak
 • Overprikkeling: het vroegtijdig herkennen en bijsturen/voorkomen
 • Onzekerheid: waar komt het vandaan en hoe vergroot je het zelfvertrouwen?
 • Tips: wat hebben hoog sensitieve leerlingen nodig om tot leren te komen?
Een uitgebreidere studiemiddag van 5 uur

De onderwerpen

 • Inleiding: Wat is hoog sensitiviteit precies?
 • Wetenschappelijk onderzoek naar hoog sensitivteit
 • Herkenning: uitingsvormen op fysiek, emotioneel en cognitief vlak
 • Overprikkeling: oorzaken, gevolgen en tips voor het voorkomen ervan
 • Onzekerheid: oorzaken en het bouwen aan zelfvertrouwen
 • Visuele ordening
 • Pygmalion effect
 • Tips: wat hebben hoog sensitieve leerlingen nodig om tot leren te komen?
 • Vertaalslag van gedrag naar onderliggende behoeftes: wat zit onder druk, clownesk, boos, teruggetrokken, uitstel en ongeconcentreerd gedrag en hoe ga je hiermee om?
Volledige studiedag met uitgebreide informatie, inzichten en tools

De onderwerpen

 • Begrijp hoog sensitiviteit
  • Diepgaand begrip van wat hoog sensitiviteit inhoudt
  • Wetenschappelijke onderzoeken naar hoog sensitivteit
  • Uiting hoog sensitiviteit in fysiek, emotioneel, mentaal/cognitief opzicht
 • Begrijp de uitdagingen van hoog sensitiviteit
  • Overprikkeling
   – Oorzaken, uitingsvormen, fysiologische & emotionele gevolgenStress-emmer
   – Tips & tools, waaronder de Stress-emmer om te achterhalen welke factoren tot stress leiden
  • Onzekerheid / faalangst / perfectionisme
   – Oorzaken, uitingsvormen, gevolgen
   – Tips & tools, waaronder inzicht in de bouwstenen waarmee je kan bouwen aan het zelfvertrouwen van een kind
  • Moeite met nieuwe situaties & veranderingen en Tips & tools
 • Begrijp het hoog sensitieve brein
 • Begrijp hoog sensitieve kinderen in de klas
  • Visuele leersysteem
  • Groepsdynamiek
  • Pygmalion effect
 • Tips: wat heeft een hoog sensitieve leerling nodig om tot leren te komen
 • Vertaalslag van gedrag naar onderliggende behoeftes
  • IJsbergtheorie
  • Wat zijn de onderliggende oorzaken en behoeftes van druk, clownesk, boos, teruggetrokken, uitstel en ongeconcentreerd gedrag en hoe ga je ermee om?

Ook in het schoolteam is 20% hoog sensitief!

Statistisch gezien is ook één vijfde van de werknemers in jullie schoolteam hoog sensitief! Deze studie(mid)dag vergroot ook bij hen het zelfinzicht en helpt ze de talenten, gerelateerd aan deze eigenschap, nog bewuster in te zetten. Daarnaast leren de collega’s elkaar op dit vlak beter kennen en begrijpen!

Ervaringen

“Heel interessant, met passie gebracht en praktisch inzetbaar! Ik heb meer bewustwording gekregen over hoe HSK denken en handelen. Er zijn veel kwartjes gevallen! ”

Ervaringen

“Op de PABO leer je wel over dys-dingen, maar amper over deze eigenschap. Vooral het fysieke effect van hoog sensitief zijn, was een eye-opener voor mij. Deze middag heeft mij veel geleerd!”

Ervaringen

“Deze studiedag gaf veel achtergrondinformatie en tips, waardoor ik gedragingen en reacties nu beter begrijp! En de bruikbare tips kan ik meteen in de klas inzetten.”


Praktisch

 

Een aantal ervaringen van leerkrachten

“Voorheen was hoog sensitiviteit een ‘vaag’ begrip voor mij. Maar door de duidelijke uitleg en goede voorbeelden heb ik er nu een concreter beeld bij. Nu ik er meer kennis over heb, kan ik het in de klas eerder herkennen en meteen goed handelen. Verder ben ik me meer bewust van het feit dat er hoogsensitieve kinderen bestaan en dat zij anders kunnen reageren. Vooral dat bewustzijn vind ik waardevol. Ik merk dat ik ook bij nieuwe kinderen let op hun reacties en probeer daar op mijn beurt op de juiste manier op te reageren. Ook zijn bepaalde tips die je gegeven hebt zinvol voor meerdere kinderen.”

“De studiemiddag heeft mij absoluut meer inzicht gegeven in hoog sensitieve kinderen en helpt mij bij het begeleiden van kinderen in de klas. Het laat ook zien dat kinderen over één kam scheren niet mag en kan. En dat we moeten gaan zoeken naar onderwijs waar iedereen zichzelf mag zijn.”

“Deze dag heeft mij zoveel inzicht gegeven in hoog sensitieve kinderen. Met name over wat er fysiek gebeurt en welke benadering een hoog sensitief kind kan helpen. Ik denk dat we zelfs met hele simpele veranderingen meer tegemoet kunnen komen aan de behoeftes van HSK. Leerkrachten moeten in staat zijn te kunnen denken en handelen vanuit verschillen in kinderen. Dat gebeurt eerst vanuit begrijpen. En heeft deze dag mij gebracht!”

“Deze studiemiddag heeft mij zeer zeker aan het denken gezet! Het leert je anders te kijken naar kinderen. Zodat kinderen zichzelf mogen zijn en ook leren (aan de groep) hoe ieder kind zijn eigen plek heeft in de groep.”

“Het belangrijkste effect voor mij is dat ik, na deze studiedag, bewuster ben gaan kijken naar de kids. Ik realiseerde me dat sommige kinderen erg gebaat zijn bij even rustig bij me zitten en babbelen. Even uit de hectiek van de klas. Ik heb dan ook een aantal kids in de laatste schoolweken uitgenodigd voor een gesprekje. Ook ben ik me nu meer bewust van wanneer een kind overprikkeld is en wat ik dan kan bieden: rust, ruimte en aandacht. Het waardevolle was zeker ook om samen met mijn collega’s de studiedag te ervaren en ieders gevoelens en reacties te zien en horen!”

“Alhoewel ik al het één en ander afwist over hoog sensitiviteit hebben de duidelijke uitleg en vele voorbeelden mij nog meer kennis en helderheid gebracht over dit onderwerp. Het zorgt voor meer begrip. Ook de tips waren heel nuttig!”

Kijk hier voor meer ervaringen en refenties

Gratis ebook hoogsensitief kind

Gratis nieuwsbrief & eBook

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis eBook!
De nieuwsbrief met tips en achtergrondartikelen over hoog gevoelige kinderen wordt ongeveer één keer per (anderhalve) maand verzonden. Daarnaast ontvang je bij aanmelding ook het gratis eBook ‘Wat je zéker moet weten over hoog sensitieve kinderen’.

2 + 14 =

Contact hoogsensitief


E-mail
: info@eigentijdsekinderen.nl            Telefoon: 06-51048476            Contactformulier: klik hier