Momenteel heb ik weer veel hoog sensitieve kinderen in mijn praktijk, die worstelen met BOOSheid. Bij de één slaat deze emotie meer naar binnen toe en doet het kind zichzelf pijn (door zich op het hoofd slaan, hard te krabben of zichzelf naar beneden te halen met negatieve woorden). En bij het andere kind knalt het er vurig uit in de vorm van driftbuien.

Heftige ontladingen
De 7-jarige, zeer gevoelige Soof is van het expressieve type. Zij heeft regelmatig heftige ontladingen, waarbij ze om zich heen slaat, gooit met spullen en soms zelfs andere gezinsleden bijt. Ik heb het met Soof gehad over het onderscheid tussen de emotie zelf en de uiting ervan. Zodat ze weet dat de boosheid er mag zijn en net dat die, net als alle andere emoties, ons iets wil vertellen. Tegelijkertijd is het van belang dat Soof op een veilige manier uiting kan geven aan haar boosheid. Daarom hebben we een paar mogelijkheden besproken om de woede er veilig uit te gooien. Soof wees echter elke optie stelselmatig af. Voor mij een teken dat Soof op onbewust niveau niet van de boosheid af wil. Want die heeft een functie. En zolang die functie niet gezien wordt en daar geen een alternatief voor komt, kan ze weinig met de aangeboden tools en evenmin de boosheid loslaten.

Functie & oorzaken
Samen met de ouders van Soof hebben we onderzocht wat die functie is en wat maakt dat ze die nodig heeft. Diverse factoren spelen hierbij een rol, zowel bij de ouders als bij Soof zelf. De verdere begeleiding is daarom ook niet alleen op Soof gericht, maar ook haar vader en moeder gaan hun uitdagingen aan. En zo nodigen kinderen ons uit om aan onszelf te werken. Om aan te kijken, wat nog gezien wil woren. Om te helen, wat nog geheeld mag worden. En om te veranderen wat niet meer voedend voor ons is. Zeer pittig (daar weet ik alles van) en tegelijkertijd ook zo mooi als je deze uitnodiging aanneemt!

Sinterklaas
Zeker nu Sinterklaas (bijna) in het land is, neemt de spanning bij vooral sensitieve kinderen flink toe. Parallel daaraan stijgt vaak het aantal boze buien. Een goed moment dus om deze krachtige emotie beter te leren begrijpen! Leer meer over de functie van boosheid, de onderliggende functie & factoren en hoe deze aan te pakken bij de Verdiepingsdag over BOOSheid op zaterdag 23 november! Er zijn nog een paar plekjes.

Boosheid woede emotie uiting oorzaak

Meer blogs over BOOSheid