Boos kind. Minder boze buien en woede uitbarstingen met de cursus Omgaan met boosheid.Op school is de gevoelige 5-jarige Finn een rustige en brave jongen, die nog niet zoveel van zichzelf durft te laten zien. Thuis echter, ontploft hij regelmatig. Deze uitbarstingen zijn soms zo heftig dat hij er zich achteraf vreselijk voor schaamt. Hoe kan hij zijn gevoelens leren begrijpen en de boosheid onder controle krijgen? De Eigentijdse Kids Begeleiding heeft Finn daarbij geholpen

 

Jezelf zijn
De eerste keer dat Finn samen met zijn moeder Marianne mijn praktijk binnen stapte, was hij erg timide en sprak hij bijna niet. Maar er ontging hem niets! Terwijl hij zeer nauwkeurig een mandala kleurde en ik een verhaal voorlas over ‘Jezelf zijn’, glimlachte hij af en toe als teken van herkenning. Ook de eerste oefening die we samen deden, voerde hij met plezier uit. De mail van Marianne bevestigde dat Finn veel opgestoken had: “Finn heeft absoluut al wat bij je geleerd. Gisteravond bij het naar bed brengen, zei hij opeens “Mam, iedereen is toch anders?” En aan zijn broertje legde hij uit: “Soms wordt iemand boos als iets niet lukt en kan achter boos verdrietig verstopt zitten. Dat heb ik ook en dat heb ik van Juliska geleerd”. “Ik vond het zo aandoenlijk, heel lief en fijn dat hij zich begrepen voelt!”, aldus Marianne.

Heftige emoties
Bij de tweede afspraak stonden emoties, die hoog sensitieve kinderen zo intens ervaren, centraal. Na het voorlezen van een verhaaltje op rijm over dit onderwerp, hebben we een gevoelensklok geknutseld. Finn ging er helemaal in op! En ook al zei hij nog steeds niet zoveel, hij pikte de aangereikte tools razendsnel op. Zo bleek ook uit de woorden van zijn moeder: “Wat een fijn gesprek weer! Ik vond het heel bijzonder om te zien hoe Finn zijn gevoelens aangeeft met de klok. Hij vertelde er in de auto ook over en paste het direct toe op school. En toen hij gisteren per ongeluk een pot in de tuin brak, rende hij geschrokken naar binnen en zette zijn gevoelensklok op Verdrietig. We hebben toen met z’n allen jouw oefening gedaan om gevoelens los te laten en daarna was hij weer rustig! Wij zijn heel blij met deze eye-opener, dank je wel!”

Het benoemen van emoties
De ouders van Finn merkten meteen hoe behulpzaam het is om je gevoelens te duiden. Het haalt namelijk een deel van de lading en stress weg. Daarnaast verduidelijkt het de communicatie tussen ouders en kinderen. Ook hier gaf Finn een mooi voorbeeld van. Toen zijn ogen deze zomer een allergische reactie vertoonde, moest hij hiervoor oogdruppels gebruiken. Hij wilde dat echter niet. En om aan te geven dat hij dit echt heel eng vond en niet zomaar dwars lag, zei hij: “Mam, nu wil ik mijn gevoelensklok op Bang zetten!” Hierdoor begreep zijn moeder hem en had Finn zelf z’n angst al wat verkleind. Een stukje erkenning en uitleg over hoe ze de druppeltjes zouden toedienen, deden de rest.

Veel minder boos
Finn begrijpt zichzelf nu veel beter en weet daardoor ook dat hij helemaal OK is zoals hij is. Dankzij zijn toegenomen zelfvertrouwen en een aantal concrete oefeningen en tools is zijn belastbaarheid toegenomen en raakt hij minder snel overprikkeld. Marianne: “Finn is nu veel minder vaak boos!  En als hij een keer boos is, is de piek niet meer zo hoog en kan hij ook makkelijker aangeven wat er speelt. Hij begrijpt zichzelf beter en kan daardoor ons ook goed vertellen wat er is.”

Wat zit achter boos?
Net zoals bij de gevoelige Finn spelen bij veel boos gedrag vaak diverse factoren een rol, waaronder onzekerheid, overprikkeling en niet goed om kunnen gaan met heftige emoties, zoals verdriet en angst. Wil je meer weten over de dieperliggende oorzaken en wat je kan doen om hierin verandering te brengen? Op de Verdiepingsdag over BOOSheid op vrijdag 5 april gaan we hier uitgebreid op in!