Voor de zomervakantie had ik aardig wat kinderen in mijn praktijk die overprikkeld waren. Dat is begrijpelijk: aan het einde van het schooljaar zitten veel kinderen (en al helemaal de hoog sensitieve kinderen) aan hun taks. Bovendien staan er juist dan nog allerlei extra activiteiten op hun programma (toetsen, sportdag, juffendag etc). Niet zo vreemd dat de stress dan toeneemt en hun emmertjes overlopen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld boze buien, moeite met inslapen, druk hoofd, onrustig lichaam, buik-of hoofdpijn, meer zorgen en grotere angsten.

Coronajaar
Het afgelopen anderhalf jaar zag ik echter veel vaker sterk overprikkelde hoog sensitieve kinderen in mijn praktijk en ook de mate waarin ze van overweldigd waren, was flink hoog. Daarin speelt de Corona pandemie en alle bijkomende onzekerheden zeker een rol. Het is echter nooit de enige oorzaak. De pandemie zet uitdagingen, die we al eerder hadden, veel meer op scherp. Dat is heftig. En tegelijkertijd een kans om het aan te pakken.

Liam
Dat gold ook voor Liam. Deze 7-jarig hoog sensitieve jongen had ik bij zijn overgang naar groep 3 een tijdje begeleid, waarna het heel goed met hem ging. Begin dit jaar kreeg ik evenwel een mail van zijn moeder waarin ze vertelde dat hij nu vaker boze buien had, meer moeite met veranderingen en lastiger in slaap viel. Daarnaast gaf de juf aan dat hij erg veel bevestiging van haar nodig had. Toen Liam weer naar mijn praktijk kwam, gaf hij inderdaad aan dat zich regelmatig Boos had gevoeld. Toen ik hem vroeg of Te Druk er in die gevallen dan ook was, antwoordde hij:

 

“Druk is de baas van alle stomme gevoelens”

 

Heel treffend verwoordde Liam hiermee dat als je ‘Stress-emmer’ vol zit – wat een Te Druk gevoel geeft -, dit zich vaak uit in een heftige primaire emotie, zoals boosheid. Ik heb hem vervolgens uitgenodigd een emmer te tekenen met daarin de zaken die het vulden. En omdat ik Liam en zijn moeder daar eerder al het één en ander over uitgelegd had, kon hij zonder veel moeite aangeven waarmee zijn emmer gevuld was: kletsende kinderen in de klas, werkjes afmaken, het warme weer, Cito toetsen, misselijk gevoel en Blij. Daarnaast constateerden we dat ook dat het Corona jaar en de spanningen van zijn vader, die net met een nieuwe baan gestart was, hadden bijgedragen aan een zeer volle emmer.

Toelichting
Zijn emmer tekenen gaf Liam al rust. En mijn toelichting op de verschillende elementen daarin deed de rest. Dit laatste is belangrijk, want het hoog sensitieve brein komt veel makkelijker tot verwerking als het dingen begrijpt. En Liam begreep nu hoe het kwam dat deze zaken een grote impact op hem hebben gehad. Hierdoor ontstond er ruimte in zijn emmer en doorbraken we de negatieve spiraal, waarin hij terecht gekomen was. Daarnaast hielp dit zelfinzicht hem zijn zelfvertrouwen te verstevigen!

Dit is wat ik hem uitgelegd heb (op kind-niveau):

  • Stress-emmer, volle emmer, overprikkeling, overprikkeldBlij: ook leuke dingen vullen je emmer. En als je emmer al vol zit, kom je niet tot verwerking toe van die leuke dingen.
  • Warmte: ook dit is voor HSK een intense prikkel, die op warme zomerdagen ook nog eens dag en nacht aanwezig is. Als een kind zich daar dan vervolgens aan gaat ergeren, dan genereert dat van binnenuit weer warmte, wat bovenop de warmte van buitenaf komt.
  • Werkjes: Liam had vaak opstartproblemen en was regelmatig met andere kinderen bezig, waardoor hij zijn werk niet altijd (op tijd) af had. Moeite hebben met het beginnen is niet vreemd bij HSK. Soms heeft dat te maken met de manier waarop er instructie gegeven wordt, wat onvoldoende aansluit bij hoe visueel ingestelde HSK denken en leren. Bij Liam werd dit nog verder versterkt door onzekerheid (het bouwen aan zelfvertrouwen evenals het visuele geheugensysteem/beelddenken komen beide uitgebreid aan bod bij de Training ‘Coach Eigentijdse Kinderen’).
  • Corona: zoals veel gevoelige kinderen had Liam zich met name in het begin veel zorgen gemaakt over het Corona virus en was er erg op gericht om de Coronaregels heel strikt na te leven. Angst, wat HSK intenser ervaren, en zorgen (die bij HSK groter kunnen zijn, omdat het hoog sensitieve brein nu eenmaal veel en diep nadenkt) vullen altijd je emmer.
  • Misselijk: bij overprikkeling treedt een reeks fysiologische reactie op (welke, dat leer bij Training ‘Coach Eigentijdse Kinderen’) wat zich o.a. kan uiten in misselijkheid. Hoewel dit nare gevoel het gevolg is van een volle emmer, kan het ook bijdragen aan nog grotere overprikkeling. Immers; een HSK ervaart ook fysieke sensaties veel intenser. Daarnaast ging zijn hoofd er diepgaand over nadenken om te begrijpen waar dit vandaan kwam. Daar kwam hij niet uit en daarom bleef zijn hoofd er maar over piekeren, waardoor ook die piekergedachtes de overprikkeling intensiveerden. Zo kan je in een negatieve spiraal terecht komen.

Tools
Nu Liam begreep waar zijn emoties en reactie vandaan kwamen, was er lucht ontstaan in zijn emmer. En die ruimte was nodig om vervolgens concreter aan de slag te gaan met het reduceren van die verschillende lagen in zijn emmer. In de afspraken daarna heb ik hem daarvoor een aantal praktische tools gegeven, die hem daarbij goed hielpen.

  • Wil jij ook over die tools beschikken?
  • Weten hoe je met de ‘Stressemmer’ in één keer inzichtelijk maakt op welke levels de uitdagingen van een kind zich bevinden & hoe deze aan te pakken?
  • Nog meer inzichten krijgen in hoog sensitiviteit en daarmee kinderen (jouw kids & mogelijk die van anderen) helpen?

Kom dan naar de 5-daagse Training ‘Coach Eigentijdse Kinderen’ (startdatum: 24 september). Korting: als je je vóór 1 september inschrijft, ontvang je €200,00 korting!