Boze ontladingen

We leven in een pittige tijd met veel mondiale spanningen, onzekerheden en veranderingen. Dit heeft zijn weerslag op iedereen en raakt ook bij een ieder persoonlijke stukken. In mijn praktijk zie ik dat ook veel gevoelige kinderen het moeilijk hebben. Hun emmers lopen...