Het is heel belangrijk om te weten waar je blij van wordt. Wat jou voedt en inspireert. Want inspiratie is werkelijk een bron van levensenergie! Als je lange tijd onvoldoende voedende prikkels ervaart, kan dit zelfs (mede) leiden tot een gebrek aan levenslust, wat zijn weerslag heeft op je gezondheid en welzijn.

Wat is inspiratie?
Het woord inspiratie is afgeleid van de Latijnse woorden ‘in’ en ‘spirare’, wat letterlijk ‘inademen’ betekent. Ook het woord ‘spiritus’ is er in te herkennen. Dit betekent de geest of ziel. Als we die twee combineren dan krijgen we iets als ‘bezielende inademing’. Je kunt ook zeggen dat bij inspiratie onze geest of ziel ademt. Als iets ons raakt, enthousiast maakt, inzicht geeft en we gretig zijn naar nog meer informatie erover, dan ademt onze ziel als het ware in. Als we dat enthousiasme delen, toepassen en omzetten in een positieve actie, dan is het net of onze ziel uitademt en het leven meer richting en zin heeft. Inspiratie is ontzettend voedend, want:

  • Het wakkert je innerlijke passie en motivatie aan
  • Geeft positieve energie
  • Het maakt dat je in jezelf gaat waarnemen wat voor jou betekenisvol is en waar jij voor wilt staan in het leven; het geeft dus richting en waardevolle invulling
  • Het opent mogelijkheden en zorgt ervoor dat je in beweging blijft

Wat is jouw bron van inspiratie?
Elk mens kan geïnspireerd raken door andere dingen. Dat is voor iedereen heel persoonlijk. Vaak raak je geïnspireerd door dingen die aansluiten bij jouw specifieke passies en talenten. Als je erover leest en praat voel je je enthousiast, ‘fully alive’ en je wilt er nóg meer over weten. Als je dat in een setting kan doen met mensen die dezelfde passie delen, dan geeft dat zoveel positieve energie, dat je dat bijna als vanzelf wilt doorgeven. Dit ervaar ik zelf bijvoorbeeld als ik cursussen geef!

Deel je passie!
Wij als volwassenen hebben de mogelijkheid om bewust te kiezen voor meer voedende prikkels, bijvoorbeeld in de vorm van inspirerend werk, een interessante opleiding of cursus, een goed gesprek met gelijkgestemden of een boeiend boek. Kinderen hebben veel minder mogelijkheden om hierin zelf keuzes te maken, met name op school. Dit leidt regelmatig tot gevoelens van lusteloosheid & onrust en kan uiteindelijk tot onderprikkeling leiden. Zeker bij hoog sensitieve kinderen voor wie authenticiteit en autonomie belangrijke basisbehoeftes zijn. Jij kan ze er echter wel bij helpen. Door jouw passie te delen! Laat ze zien waar blij van wordt, leef het voorbeeld voor wat je hen gunt. Ontdek samen bij wat voor onderwerpen en activiteiten hun energie gaat stromen en maak hier zoveel als mogelijk ruimte voor. Want geïnspireerde kinderen kunnen zo maar bijdragen aan het creëren van een inspirerende samenleving, waarin er ruimte voor ieders authenticiteit!