Een paar weken geleden had ik een Skype afspraak met de 5-jarige, hooggevoelige Tom. Zoals altijd startte we met een rondje emotiekaarten om na te gaan wat er op het moment bij hem speelt. Tom gaf aan dat ‘Te druk’ er niet was geweest. Ook ‘Boos’ was er minder geweest en ‘Vrij voelen’ juiste weer meer. “Want ik ben niet naar school geweest. In de klas is het druk. En op school ben ik niet de baas over mezelf. Ik moet in de pauze fruit eten, ook als ik helemaal geen honger heb.” Zo gaf Tom binnen een paar minuten aan hoe hij het één en ander op school ervaart: veel prikkels, veel moeten en daardoor soms te weinig autonomie.

Wat is autonomie?
Hoog sensitieve kinderen hebben een hele grote behoefte aan autonomie. Autonomie is niet zomaar zelf willen beslissen. Nee, het behelst veel meer dan dat. Het betekent dat een kind de ruimte en vrijheid krijgt om – binnen de kaders van zijn ouders en leraren – mee te beslissen over zaken die hem aangaan. Hij voelt zich dan serieus genomen. Ervaart dat hij ertoe doet. Weet dat hij als mens even waardevol is als een volwassene. Krijgt de ruimte om vanuit zijn ZIJN – zijn talenten, passie en behoeftes – te handelen. Dat is autonomie. Nu Tom een paar weken thuis is geweest, was hier meer ruimte voor. Hoe mooi zou het zijn als volgende week, wanneer de basisscholen weer gaan beginnen, alle ‘Tommen’ deze ruimte blijven ervaren!

Autonomie en hoogsensitieve kinderen, autonomie en HSP

Nu
NU IS HET IDEALE MOMENT om scholen uit te nodigen hierover mee te denken. Scholen hebben de afgelopen weken tijdens de lockdown alles anders dan anders moeten doen. Hiermee hebben ze hun creativiteit dieper aangeboord, oplossingen bedacht, keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld en verniewd. Nu is het ideale moment dus om te reflecteren over wat de kinderen (en zijzelf) als positief hebben ervaren aan het thuisonderwijs en na te gaan hoe ze dit mee kunnen nemen naar school. De resulataten van de enquête, die ik onder een groep ouders uitgevoerd heb over het thuisonderwijs, kan daarbij helpen! Je kan de resultaten lezen in mijn nieuwsbrief.