Ben is 7 jaar en het lijkt wel alsof hij zijn leven via een vergrootglas leeft, vertellen zijn ouders. Bij Ben is alles uitvergroot. Niet alleen ziet hij het kleinste detail, hoort hij het zachtste geluid of ruikt het subtielste geurtje, ook voelt hij zijn emoties heel intens! Zo voelt Ben zich niet een beetje verdrietig als een vriendje een speelafspraak ‘zomaar’ afzegt, maar intens bedroefd. Niet een beetje gepikeerd als hij onterecht beschuldigd wordt, maar intens verontwaardigd. En niet een beetje onzeker als hij zijn werk – in zijn ogen – niet goed gemaakt heeft, maar alsof hij volledig gefaald heeft. Met andere woorden: Ben is, zoals zoveel hoog gevoelige kinderen, niet ‘afgesteld’ op een beetje, maar op VEEL & INTENS! En dat is óók voor zijn ouders veel & intens! Hun vraag aan mij was dan ook: ‘Hoe kunnen we Ben helpen met al die heftige emoties, waarin hij soms lang blijft hangen? Mijn antwoord: begrijp waar het vandaan komt (inzicht), pas een aantal tips & tools toe en neem ook een kijkje naar binnen bij jezelf.

Intense emoties, blij, boos, bang, verdrietig

Begrijpen
Emoties begrijpen en inzicht hebben in wat maakt dat gevoelige kinderen emoties zo intens ervaren (wat uitgebreid aan bod komt op de Verdiepingsdag), brengt rust en ontspanning. Weten dat dit onlosmakelijk verbonden is met hoog sensitiviteit, brengt acceptatie. Zie het als een fabrieksinstelling. Eén die zijn uitdagingen en ook zeker zijn fijne kanten heeft. Zo beleven hoog gevoelige kinderen liefde, vreugde, acceptatie en trots ook heel intens. Daarnaast is het zo dat als je emoties kan zien voor wat ze zijn – boodschappers over hoe het met ons gaat en wat we nodig hebben – je ook kan zien dat gevoelige kinderen een enorme potentie hebben om in lijn te komen met zichzelf, hun talenten & passies! Juist via die intense emoties! Wel kunnen ze wat hulp gebruiken om hun gevoelens te leren differentiëren en om een vertaalslag te maken naar wat het te vertellen heeft.

Tips & Tools
Die hulp begint bij het leren benoemen van hun emoties, bijvoorbeeld met behulp van de emotiekaarten. Alleen al het duiden van je gevoelens maakt dat de intensiteit ervan afneemt. Laat ze ook weten dat alle gevoelens er mogen zijn en maak tijd & ruimte om ze veilig te uiten. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor het lichaam. Via ons lijf kunnen we echt contact maken met de emoties en er ook uiting aan geven. Dat is soms lastig voor gevoelige kinderen, die veel in hun hoofd kunnen zitten. Een paar voorbeelden om emoties fysiek te uiten:

  • Sla (op een kussen), stamp (op de grond) of schreeuw bij boze gevoelens.
  • Teken, kleur, klei of schrijf bij verdrietige gevoelens
  • Adem rustig & diep of doe een ontspanningsoefening bij angstige gevoelens

Daarnaast kan de Emotiewegwijzer een hele handige tool zijn. Het maakt inzichtelijk op welke primaire emotie een gevoel terug te voeren is en wat de functie en onderliggende behoeftes zijn. Zo kan je makkelijker achterhalen wat er werkelijk speelt bij een kind. De moeite die je daarvoor neemt, wordt zeker beloond, want jij voelt meer rust & ontspanning als je begrijpt wat er is en het kind voelt zich gezien & begrepen! Dit laatste verstevigt zijn zelfvertrouwen, waardoor er meer basis is om constructiever om te gaan met emoties! Meer weten over de Emotiewegwijzer? Dat kan! Op de Verdiepingsdag over intense emoties op 11 mei ontvang je deze tool en informatie over het gebruik ervan.

Emotiewegwijzer, omgaan met intense emoties

Een kijkje naar binnen
Kinderen spiegelen volwassenen altijd in meer of mindere mate (en bij hoog sensitieve kinderen is dat meestal in meerdere mate). Heeft een gevoelig kind dus moeite met het omgaan met emoties, ga dan ook eens bij jezelf na: kon jij vroeger uiting geven aan al jouw emoties of hebben jouw ouders jou (onbewust) bijgebracht dat (bepaalde) emoties er niet mochten zijn? Kon jij bij iemand terecht met jouw gevoelens en heb je geleerd wat ze jou willen vertellen? Helaas hebben veel volwassenen dat niet meegekregen in hun opvoeding, waardoor we bepaalde emoties onbewust zijn gaan onderdrukken. ‘Geparkeerde’ emoties zijn echter niet weg. Ze blijven in je lichaam aanwezig. Het gevolg van onderdrukte of onverwerkte emoties is dat je situaties en mensen blijft aantrekken, die hetzelfde onverwerkte nare gevoel opleveren. Alsof er een magnetische aantrekkingskracht vanuit gaat. Door je ervan bewust te worden, verander je al iets in die aantrekkingskracht! En het mooie is dat gevoelige kinderen door het spiegelen jou helpen bij dat bewustwordingsproces! Dus wees maar eens nieuwsgierig naar welke emoties er mogelijk nog in jou gezien en gehoord mogen worden. Ook hier besteden we bij de Verdiepingsdag over intense emoties aandacht aan.