Cursus ‘Hoog sensitieve leerlingen in de klas’

Heb jij leerlingen in de klas die:

 • Druk en ongeconcentreerd gedrag vertonen?
 • Prikkelbaar en een veel te kort lontje hebben?
 • Erg onzeker of faalangstig zijn?
 • Moeilijk aansluiting vinden met andere kinderen in de klas?
 • Onderpresteren: er komt niet uit wat erin zit?

Dit uiteenlopende gedrag kan allemaal een uitingsvorm zijn van een hoog gevoelig kind dat overbelast is of zich erg onzeker voelt! En het gaat om meer kinderen dan je denkt! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gemiddeld één op de vijf kinderen hoog sensitief is. In een klas met 25 leerlingen hebben dus zeker 5 kinderen een heel fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor zintuiglijke indrukken uitvergroot ervaren worden. Een eigenschap die prachtige kanten heeft en tegelijkertijd ook zo zijn uitdagingen kent, waaronder overprikkeling en onzekerheid. Hoe een kind uiting geeft aan deze uitdagingen, kan verschillen van heel druk, boos en/of en ongeconcentreerd gedrag tot in zichzelf terugtrekken. In alle gevallen zit het kind niet lekker in z’n vel en heeft het een negatief effect op zijn schoolprestaties en zelfvertrouwen. Met meer kennis over hoog sensitiviteit en hun voorkeur voor het visuele leersysteem kunnen we voorbij dit gedrag kijken naar de achterliggende behoeftes en daarop aansluiten. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en leidt tot betere schoolprestaties!

Onderwerpen

 • Wat is hoog sensitiviteit precies?
 • Hoe herken je hoog sensitieve kinderen in de klas?
 • Overprikkeling: het vroegtijdig herkennen en bijsturen/voorkomen
 • Onzekerheid /faalangst: hoe kan je bijdragen aan het versterken van het zelfvertrouwen van leerlingen
 • Tips & tools voor in de klas

Deze cursus van geeft inzicht en praktische handvatten om gevoelige kinderen beter te begrijpen en begeleiden. Effect: meer plezier in de klas!

Hoog gevoelige kinderen zijn vaak ook beelddenkers. Dit houdt in dat hun de voorkeur heeft voor het visuele leersysteem en dat ze op een (wat) andere manier werken, leren en onthouden. Daarom combineert deze cursus goed met de cursus ‘Beelddenken in de klas’!

 • Hoog begaafde kinderen ook bijna altijd hoog sensitief zijn?
 • Kinderen die ADHD, ADD of een vorm van autisme (lijken te) hebben vaak ook de voorkeur hebben voor het visuele leersysteem (beelddenken)?
 • Cijfers uit een Europees rapport laten zien dat Nederland het hoogste percentage kinderen heeft met een officiële diagnose? En dat dr. Anna Bosman (Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen) stelt dat dat samenhangt met:
 1. het gebrek aan kennis over het feit dat zo’n 20% van de mensheid hoogsensitief is en dat daardoor ook soms verkeerd gediagnosticeerd wordt (lees hier meer daarover)?
 2. het Nederlandse financieringsstelsel, dat zo ingericht is dat er alleen extra geld beschikbaar gesteld wordt voor kinderen als er een erkende diagnose is gesteld?

Praktisch

 • Mogelijkheden: deze cursus kan als (onderdeel van) studiedag of na schooltijd en eveneens als ouderavond voor ouders en leerkrachten gegeven worden
 • Duur (richtlijn): 2,5 uur uur | Waar: in company | Wanneer: datum in onderling overleg | Exacte inhoud: afhankelijk van duur, in onderling overleg vast te stellen
 • Combinatie: deze cursus gaat goed samen met de cursus ‘Beelddenken in de klas’
 • Contact: voor meer informatie kan je contact opnemen met Juliska Bacher via info@eigentijdsekinderen.nl of 06-51048476

 

Een aantal ervaringen van leerkrachten

“Voorheen was hoog sensitiviteit een ‘vaag’ begrip voor mij. Maar door de duidelijke uitleg en goede voorbeelden heb ik er nu een concreter beeld bij. Nu ik er meer kennis over heb, kan ik het in de klas eerder herkennen en meteen goed handelen. Verder ben ik me meer bewust van het feit dat er hoogsensitieve kinderen bestaan en dat zij anders kunnen reageren. Vooral dat bewustzijn vind ik waardevol. Ik merk dat ik ook bij nieuwe kinderen let op hun reacties en probeer daar op mijn beurt op de juiste manier op te reageren. Ook zijn bepaalde tips die je gegeven hebt zinvol voor meerdere kinderen.”

“De cursus heeft mij absoluut meer inzicht gegeven in hoog sensitieve kinderen en helpt mij bij het begeleiden van kinderen in de klas. Het laat ook zien dat kinderen over één kam scheren niet mag en kan. En dat we moeten gaan zoeken naar onderwijs waar iedereen zichzelf mag zijn.”

“Deze cursus heeft mij meer inzicht gegeven in hoog sensitieve kinderen. Met name over wat er fysiek gebeurt en welke benadering een hoog sensitief kind kan helpen. Ik denk dat we zelfs met hele simpele veranderingen (bv. de inrichting) meer tegemoet kunnen komen aan de behoeftes van HSK. Leerkrachten moten in staat zijn te kunnen denken en handelen vanuit verschillen in kinderen. Dat gebeurt eerst vanuit begrijpen. En heeft deze mini-cursus mij gebracht!”

“De cursus heeft mij zeer zeker aan het denken gezet! Het leert je anders te kijken naar kinderen. Zodat kinderen zichzelf mogen zijn en ook leren (aan de groep) hoe ieder kind zijn eigen plek heeft in de groep.”

“Op de PABO leer je wel over dys-dingen, maar amper over deze eigenschap. De lezing heeft mij veel geleerd: het erkennen naar de kinderen toe van gevoelen en benoemen van veranderingen, maar ook waar je mee bezig bent. Vooral het fysieke effect van hoog sensitief zijn, was een eye-opener voor mij.”

“Het belangrijkste effect is voor mij, dat ik na je workshop, meer bewuster ben gaan kijken naar de kids. Ik realiseerde me dat sommige kinderen erg gebaat zijn met even rustig bij me zitten en babbelen. Even uit de hectiek van de klas. Ik heb dan ook een aantal kids in de laatste schoolweken bewust uitgenodigd voor een gesprekje. Ook ben ik me nu meer bewust van wanneer een kind overprikkeld is en wat ik dan kan bieden: rust, ruimte en aandacht. Het waardevolle was zeker ook om samen met mijn collega’s de workshop te ervaren en ieders gevoelens en reacties te zien en horen!”

“Alhoewel ik al het één en ander afwist over hoog sensitiviteit hebben de goede uitleg en vele voorbeelden mij nog meer kennis en helderheid gebracht over dit onderwerp. Het zorgt voor meer begrip. Ook de tips waren heel nuttig!”

“Ik heb meer bewustwording gekregen over hoe je om moet gaan met gevoelige kinderen, in hoe zij denken en handelen. Het was heel interessant, ga zo door!”

“De workshop gaf veel achtergrondinformatie en tips, waardoor ik gedragingen en reacties nu beter kan begrijpen. Je gaf ook veel bruikbare tips die ik als leerkracht kan inzetten. “

Gratis ebook hoogsensitief kind

Gratis nieuwsbrief & eBook

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis eBook!
De nieuwsbrief met tips en achtergrondartikelen over hoog gevoelige kinderen wordt ongeveer één keer per (anderhalve) maand verzonden. Daarnaast ontvang je bij aanmelding ook het gratis eBook ‘Wat je zéker moet weten over hoog sensitieve kinderen’.

8 + 4 =

Contact hoogsensitief


E-mail
: info@eigentijdsekinderen.nl            Telefoon: 06-51048476            Contactformulier: klik hier