Privacyverklaring Praktijk Eigentijdse Kinderen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Kort samengevat komt het erop neer dat Praktijk Eigentijdse Kinderen haar best doet om de privacy van eventuele gegevens, die ik van jou en via jou krijg, te waarborgen.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Juliska Bacher, eigenaresse van Praktijk Eigentijdse Kinderen, gevestigd in Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34379037.

Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt, ontvangt je uitleg over cookies en kan je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Praktijk Eigentijdse Kinderen verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te leveren. Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres en telefoonnummer) sla ik op om een dienst te leveren, een afspraak te maken, te factureren en om in het kader van die dienstverlening met je te communiceren.

Verwerken persoonsgegevens
Bij een met jou overeengekomen dienstverlening (of het nu om coaching, cursussen, trainingen of welke dienst van Praktijk Eigentijdse Kinderen het ook gaat), vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Praktijk Eigentijdse Kinderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op internet worden alleen die gegevens bewaard, die je invult voor de inschrijving van een event (zoals een cursus of training) en blijven daar bewaard totdat het event heeft plaatsgevonden. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer en deze zijn beveiligd met een code.

Niet digitale gegevens
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afgesloten kast, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen van gegevensbewaring
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de dienstverlening bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief blijven jouw naam en e-mailadres bewaard tot het moment dat jij je afmeldt voor deze berichten.

Aanpassen privacy verklaring
Praktijk Eigentijdse Kinderen behoudt zicht het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Algemene voorwaarden & Disclaimer