Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze site heeft een algemeen karakter en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Juliska Bacher van Praktijk Eigentijdse Kinderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website en/of informatie uit cursussen en begeleiding van Praktijk Eigentijdse Kinderen. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan www.eigentijdsekinderen.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. www.eigentijdsekinderen.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juliska Bacher worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Alleen coaches Eigentijdse Kinderen die de Training ‘Coach Eigentijdse Kinderen’ hebben gevolgd en het certificaat hebben behaald, krijgen een vermelding op de website www.eigentijdsekinderen.nl. Juliska Bacher van Praktijk Eigentijdse Kinderen is niet aansprakelijkheid voor de werkwijze van individuele coaches, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie afkomstig van de training en/of uit het werkboek.

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring